Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Flow cytometric determination of genome size in European sunbleak Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

Flow cytometric determination of genome size in ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa