Jagiellonian University Repository

Pozyskiwanie barwników betalainowych z biomasy dla celów przemysłu spożywczego

Pozyskiwanie barwników betalainowych z biomasy dla ...

Show full item record

dc.contributor.author Szot, Dominika pl
dc.date.accessioned 2016-06-09T16:56:06Z
dc.date.available 2016-06-09T16:56:06Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2084-977X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27779
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pozyskiwanie barwników betalainowych z biomasy dla celów przemysłu spożywczego pl
dc.title.alternative Obtaining of natural betalain colorants from biomass for food industry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 251-263 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 263 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/35970192-d571-4dc2-8c66-dbd03d75f8a2#page=251 pl
dc.abstract.pl Betalainy są naturalnymi barwnikami stosowanymi w przemyśle spożywczym. Jak dotąd ich synteza jest nieopłacalna, dlatego na skalę przemysłową pozyskiwane są metodą ekstrakcji z odpowiednio przygotowanej biomasy roślinnej. Jako źródła betalain o największym potencjale komercyjnym wymienić należy: buraki ćwikłowe (Beta vulgaris L.), kwiaty i nasiona kilku odmian szarłatu (Amaranthus L.) oraz owoce niektórych gatunków kaktusów jak Opuntia ficusindica. Barwniki spożywcze dostępne w handlu muszą spełniać wymagania określone prawem legislacyjnym i być dopuszczone do użytku przez Wspólną Komisję WHO i FAO do spraw dodatków do żywności. pl
dc.abstract.en Betalains are natural pigments, which are used as colorants in food industry. Synthesis of these pigments is unprofitable, therefore they are obtained by extraction from a plant biomass in industrial scale. The most beneficial source of betalains are red beet root (Beta vulgaris L.), flowers and seeds of several species of Amarantus as well as fruits of selected plant among Cactaceae family like Opuntia ficusindica. Food colorants, which are commercially available have to meet the legislative requirements of the law and be approved for use by the WHO (World Health Organization) and FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) commission for the food additives. pl
dc.subject.pl betalainy pl
dc.subject.pl betanina pl
dc.subject.pl barwniki pl
dc.subject.pl przemysł spożywczy pl
dc.subject.pl naturalne dodatki do żywności pl
dc.subject.en betalains pl
dc.subject.en betanin pl
dc.subject.en colorants pl
dc.subject.en food industry pl
dc.subject.en natural food additives pl
dc.description.number 8 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-3827 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe pl
dc.title.volume Konferencja doktorantów Collegium Medicum UJ 29-30 maja 2014 roku, Kraków pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-06 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska