Jagiellonian University Repository

Maszyna do pisania, maszyna do zapamiętywania : Antonelli Aneddy zmagania z historią - z perspektywy tłumacza

pcg.skipToMenu

Maszyna do pisania, maszyna do zapamiętywania : Antonelli Aneddy zmagania z historią - z perspektywy tłumacza

Show full item record

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2021-08-19T10:51:51Z
dc.date.available 2021-08-19T10:51:51Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 2084-6045 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/277328
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Maszyna do pisania, maszyna do zapamiętywania : Antonelli Aneddy zmagania z historią - z perspektywy tłumacza pl
dc.title.alternative A typewriter, a memory-writer : Antonella Anedda’s struggle with history in the prospective of translation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 377-390 pl
dc.identifier.weblink https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/557/593 pl
dc.abstract.pl Przyczynek interpretacyjny, poświęcony lekturze wiersza Antonelli Aneddy Macchina (Maszyna). Komentarz tłumacza dotyczy metaforycznych znaczeń maszyn (do pisania, komputera, taranu) w kontekście związków historii i pamięci z literaturą. Podsumowaniem artykułu jest prezentacja autorskiego przekładu utworu Aneddy na język polski. pl
dc.abstract.en The essay consists in the reflection on turning points as they are reflected in contemporary Italian poetry. A poem by Antonella Anedda, Macchina (Machine) is analysed in order to explore the figurative meanings of some historical artefacts (a computer keyboard, a battering ram, a typewriter) depicted in the text. Furthermore, these metaphors are interpreted in the context of memory and its associations with history as a subject of literature. Finally, a Polish translation of the poem is introduced and presented. pl
dc.subject.pl Antonella Anedda pl
dc.subject.pl cezury pl
dc.subject.pl współczesna poezja włoska pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl pamięć pl
dc.subject.pl maszyna do pisania i komputer jako metafory pl
dc.subject.en Antonella Anedda pl
dc.subject.en turning points pl
dc.subject.en contemporary Italian poetry pl
dc.subject.en history pl
dc.subject.en memory pl
dc.subject.en typewriter and computer as metaphors pl
dc.description.number 11 (14) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.32798/pflit.557 pl
dc.identifier.eissn 2658-2503 pl
dc.title.journal Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo pl
dc.title.volume Cezury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-07-06 pl
dc.participation Płaszczewska, Olga: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska