Jagiellonian University Repository

Badania porównawcze plazmy indukowanej laserem z zastosowaniem optycznej spektroskopii emisyjnej i laserowego rozpraszania Thomsona

pcg.skipToMenu

Badania porównawcze plazmy indukowanej laserem z zastosowaniem optycznej spektroskopii emisyjnej i laserowego rozpraszania Thomsona

Show full item record

dc.contributor.advisor Dzierżęga, Krzysztof [SAP11013197] pl
dc.contributor.author Pięta, Tomasz [USOS81022] pl
dc.date.accessioned 2021-08-17T08:21:03Z
dc.date.available 2021-08-17T08:21:03Z
dc.date.submitted 2020-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/277197
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Badania porównawcze plazmy indukowanej laserem z zastosowaniem optycznej spektroskopii emisyjnej i laserowego rozpraszania Thomsona pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical XVII, [1], 138 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 121-138 pl
dc.abstract.pl Praca zawiera wyniki badań diagnostycznych plazmy indukowanej nanosekundowymi impulsami laserowymi w środowisku argonu pod ciśnieniem atmosferycznym. Diagnostyka plazmy obejmowała wyznaczenie koncentracji swobodnych elektronów oraz temperatur: elektronowej, jonizacyjnej i wzbudzeniowych z osobna dla układu atomów i jonów argonu. Koncentraqa elektronów i ich temperatura były wyznaczane metoda laserowego rozpraszania Thomsona. Z kolei, metody optycznej spektroskopii emisyjnej zostały użyte do wyznaczenia temperatur wzbudzeniowych i jonizacyjnej a także koncentracji elektronów używając do tego celu odpowiednio wykresów Boltzmanna i Sahy-Boltzmanna oraz rozszerzenie Starka linii emisyjnych. W oparciu o warunki kwazi-statycznosci, kwazi-jednorodności i kryterium McWhirtera zweryfikowano stan równowagi termodynamicznej plazmy na rożnych etapach jej ewolucji. Ponadto, zbadano wpływ impulsu próbkującego w metodzie rozpraszania Thomsona na stan samej plazmy. pl
dc.abstract.en The thesis concerns diagnostic of nanosecond laser-induced plasma in argon at atmospheric pressure. The results include electron concentration and electron temperature, excitation temperatures in argon atomic and ionic systems as well as ionization temperature. The electron temperature and concentration were determined using the laser Thomson scattering method while the optical emission methods were applied for determining excitation and ionization temperatures and electron concentration. In the latter case methods of the Boltzmann and Saha-Boltzmann plots and the Stark broadening of emission spectral lines were utilized. Based on the quasi-static, quasihomogeneity and the McWhirter criteria, the state of plasma thermodynamic equilibrium was verified at various stages of its evolution. Moreover, the effect of the sampling pulse in the Thomson scattering method on the plasma state was investigated. pl
dc.subject.pl plazma laserowa pl
dc.subject.pl optyczna spektroskopia emisyjna pl
dc.subject.pl laserowe rozpraszanie Thomsona pl
dc.subject.pl lokalna równowaga termodynamiczna pl
dc.subject.en laser-induced plasma pl
dc.subject.en optical emission spectroscopy pl
dc.subject.en laser Thompson scattering pl
dc.subject.en local thermodynamic equilibrium pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2020/122 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.contributor.reviewer Ochlawa, Wiesław pl
dc.contributor.reviewer Pisarczyk, Tadeusz pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright