Jagiellonian University Repository

Search for FCNC single top-quark production at $\sqrt{s}=7$ TeV with the ATLAS detector

pcg.skipToMenu

Search for FCNC single top-quark production at $\sqrt{s}=7$ TeV with the ATLAS detector

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa