Jagiellonian University Repository

Jana Tworzyańskiego nieudana próba lokacji miasta Tworzjanowa na ziemi wschowskiej w 1730 r. : zarys problemu i edycja źródłowa przywileju lokacyjnego

pcg.skipToMenu

Jana Tworzyańskiego nieudana próba lokacji miasta Tworzjanowa na ziemi wschowskiej w 1730 r. : zarys problemu i edycja źródłowa przywileju lokacyjnego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska