Jagiellonian University Repository

Merlin the magician : a comparative analysis of the figure of Merlin in the medieval romance "Prose Merlin" and its televisual adaptation BBC "Merlin" (2008)

pcg.skipToMenu

Merlin the magician : a comparative analysis of the figure of Merlin in the medieval romance "Prose Merlin" and its televisual adaptation BBC "Merlin" (2008)

Show full item record

dc.contributor.author Pasiut, Karolina [USOS148648] pl
dc.contributor.editor Ścibior, Agnieszka [USOS160092] pl
dc.date.accessioned 2021-08-10T05:50:26Z
dc.date.available 2021-08-10T05:50:26Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7720-631-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/277017
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Merlin the magician : a comparative analysis of the figure of Merlin in the medieval romance "Prose Merlin" and its televisual adaptation BBC "Merlin" (2008) pl
dc.title.alternative Analiza porównawcza postaci czarodzieja Merlina w średniowiecznym tekście "Prose Merlin" oraz w jego adaptacji serialowej BBC "Merlin" (2008) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Petrus pl
dc.description.physical 7-18 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 17 pl
dc.identifier.weblink https://academic-journals.eu/pl/wydawcy/monografie-towarzystwa-doktorant%C3%B3w-uj/n,320,czas-przestrzen-przemiana pl
dc.abstract.pl Legendarna postać króla Artura oraz czarodzieja Merlina są niewyczerpanym źródłem inspiracji, które znajduje swoje odzwierciedlenia we wszelkiego rodzaju formach artystycznych od średniowiecza po współczesność. Piętnastowieczny, anonimowy romans Prose Merlin, mający swe źródło we wcześniejszych opowieściach z Brytanii, stał się punktem wyjścia dla nowoczesnej adaptacji w postaci serialu telewizyjnego BBC One Merlin (2008), gdzie sylwetka jednego z największych czarodziei w historii literatury, połączenie magii, romansu i słynnych legend Arturiańskich, pokonała barierę czasową, podległa procesom technologicznym i została odtworzona w nowej odsłonie. Porównanie i interpretacja najważniejszych różnic w przedstawieniu czarodzieja Merlina, pozwoliła zaprezentować wieloaspektowość jego działań, postrzeganych i docenianych w zależności od epoki. pl
dc.abstract.en The legendary figure of King Arthur and Merlin the magician have been an endless source of inspiration and fascination for artists since the Middle Ages till the twenty-first century. Prose Merlin as the first English translation, is an anonymous medieval work which influenced the production of a modern fantasy drama, a BBC One "Merlin" (2008). One of the most prominent wizards in the literary world, Merlin, has undergone technologization, overcoming the time barrier, and found its outlet in the televisual version. Interpretation and comparison of the book and TV series shall help to present Merlin's multifacetedness and a variety of roles he undertakes across two different epochs. pl
dc.subject.pl magia pl
dc.subject.pl czarodziej Merlin pl
dc.subject.pl od średniowiecza do współczesności pl
dc.subject.pl legendy Arturiańskie pl
dc.subject.en magic pl
dc.subject.en Merlin the magician pl
dc.subject.en medieval vs contemporary pl
dc.subject.en Arthurian legends pl
dc.description.series Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1 pl
dc.description.publication 0,64 pl
dc.title.container Czas, przestrzeń, przemiana pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-08-10 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 11; liczba stron 194; liczba arkuszy wydawniczych 10,5; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Petrus pl
dc.identifier.bookweblink https://academic-journals.eu/pl/wydawcy/monografie-towarzystwa-doktorant%C3%B3w-uj/n,320,czas-przestrzen-przemiana pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska