Jagiellonian University Repository

Rola biblioteki akademickiej w procesie dydaktycznym na podstawie działalności i usług informacyjnych oferowanych przez Bibliotekę Jagiellońską

pcg.skipToMenu

Rola biblioteki akademickiej w procesie dydaktycznym na podstawie działalności i usług informacyjnych oferowanych przez Bibliotekę Jagiellońską

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Beata [SAP12017746] pl
dc.contributor.editor Bieniasz, Ewa pl
dc.contributor.editor Serwatko, Krystyna pl
dc.contributor.editor Jaskowska, Bożena pl
dc.date.accessioned 2016-06-08T07:38:13Z
dc.date.available 2016-06-08T07:38:13Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-922515-0-4 pl
dc.identifier.isbn 978-83-922515-0-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27647
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rola biblioteki akademickiej w procesie dydaktycznym na podstawie działalności i usług informacyjnych oferowanych przez Bibliotekę Jagiellońską pl
dc.title.alternative The role of academic library in the teaching proces on the basis of the operation and services offered by the Jagiellonian Library pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Rzeszów : Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego pl
dc.description.physical 128-137 pl
dc.description.additional Oprac. materiałów: E. Bieniasz, K. Serwatko, B. Jaskowska pl
dc.identifier.weblink http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/43 pl
dc.abstract.pl Biblioteka Jagiellońska jako biblioteka akademicka oraz narodowa, pełni określone funkcje, które skupiają się na zabezpieczaniu zbiorów. Nie pozostaje to bez wpływu na zakres i sposób udostępniania gromadzonych zbiorów, co jest odczuwalne przez użytkowników biblioteki. Mimo pewnych ograniczeń w dostępie do wybranych zbiorów, nie można powiedzieć, żeby Biblioteka Jagiellońska była zamknięta dla czytelników, a wręcz przeciwnie. W historii jej działalności oraz aktualnych pracach można zauważyć coraz większe nastawienie na udostępnianie zgromadzonych informacji. W swoim referacie opiszę w jaki sposób zmieniają się oferowane usługi informacyjne wynikające z działalności biblioteki akademickiej. Przedstawię również wyniki badań opierające się na ankietach i wywiadach ze studentami korzystającymi z biblioteki. Badania te posłużyły mi do znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy Biblioteka Jagiellońska spełniająca zadania biblioteki akademickiej i narodowej, odpowiada na potrzeby informacyjne użytkowników? pl
dc.abstract.en An academic and national library, the Jagiellonian Library handles specific tasks which focus on protecting the resources. This exerts influence on the scope and way of making the resources available, which the users of the library can experience. Despite some limitations in access to selected resources, you cannot say that the Jagiellonian Library is closed for readers, it is actually quite to the contrary. An increasingly growing trend to share the information gathered can be observed in its past and current history. In this paper I will describe how information services related to the operation of the academic library change. I will also show the results of research based on questionnaires and interviews with the students who use it. The research enabled me to find the answer to the question: whether the Jagiellonian Library meets the information needs of users as an academic and national library. pl
dc.subject.pl biblioteka naukowa pl
dc.subject.pl informacja naukowa pl
dc.subject.pl Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subject.pl użytkownicy pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Rzeszów-Czarna, 1-3 czerwca 2005 r. pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-08 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich; 2005-06-01; 2005-06-03; Rzeczów-Czarna; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)