Jagiellonian University Repository

Otwarty dostęp : dylemat współczesnego naukowca

pcg.skipToMenu

Otwarty dostęp : dylemat współczesnego naukowca

Show full item record

dc.contributor.author Guzy, Katarzyna [SAP14022443] pl
dc.date.accessioned 2021-07-23T12:53:57Z
dc.date.available 2021-07-23T12:53:57Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276456
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Otwarty dostęp : dylemat współczesnego naukowca pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.additional Prezentacja przedstawiona w ramach konferencji "Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie - standardy, narzędzia, dobre praktyki", która odbyła się w dniach 20-21 maja 2021 roku w Bibliotece Jagiellońskiej pl
dc.abstract.pl Otwarty dostęp ma coraz większe znaczenie dla nauki. W celu przedstawienia tego zagadnienia przeprowadzone zostało badanie wśród pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem badania było wykazanie podejścia naukowców do kwestii otwartości w nauce. Wyniki badania pozwoliły określić obecny stan zjawiska i sposoby udostępniania dorobku przez autorów. Ponadto umożliwiły zidentyfikowanie problemów, jakie naukowcy napotykają w trakcie publikowania w otwartym dostępie, a jednocześnie ukazały możliwości wsparcia w tym procesie. Dużą rolę w publikowaniu zasobów nauki w otwartym dostępie odgrywają repozytoria instytucjonalne. Przykładem jest Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ), które pozwala gromadzić informacje o dorobku naukowo-badawczym i dydaktycznym pracowników UJ oraz umożliwia otwarty dostęp do publikacji. W RUJ realizowany jest szereg działań zachęcających do publikowania w otwartym dostępie, a także wspierających autorów w tym procesie. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zestawione z konkretnymi inicjatywami, jakie są podejmowane w RUJ. pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. rozwoju : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Slide pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa