Jagiellonian University Repository

Cyfrowy dozwolony użytek edukacyjny w obliczu nowych realiów nauczania

pcg.skipToMenu

Cyfrowy dozwolony użytek edukacyjny w obliczu nowych realiów nauczania

Show full item record

dc.contributor.author Ożegalska-Trybalska, Justyna [SAP11018379] pl
dc.contributor.author Stanisławska-Kloc, Sybilla [SAP11016101] pl
dc.date.accessioned 2021-07-20T10:55:34Z
dc.date.available 2021-07-20T10:55:34Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276366
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Cyfrowy dozwolony użytek edukacyjny w obliczu nowych realiów nauczania pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.additional Prezentacja przedstawiona w ramach konferencji "Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie - standardy, narzędzia, dobre praktyki", która odbyła się w dniach 20-21 maja 2021 roku w Bibliotece Jagiellońskiej pl
dc.abstract.pl Nowoczesne prawo autorskie odpowiadające wyzwaniom rozwoju technologicznego oraz społeczeństwa informacyjnego stanowi jeden z priorytetów unijnego prawa własności intelektualnej. Obok innych rozwiązań związanych z korzystaniem z utworów i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17.04.2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (dalej DSM), wprowadza nową postać dozwolonego użytku w cyfrowej i transgranicznej działalności dydaktycznej. Zagadnienie to jest aktualne w związku z trwającą implementacją dyrektywy do krajowego prawa autorskiego i ma obecnie kardynalne znaczenie w związku z powszechnym zdalnym nauczaniem, wymuszonym pandemią COVID-19. Pozostawiona krajom członkowskim fakultatywność rozwiązań otwiera dyskusję co do właściwego, optymalnego kierunku implementacji art. 5 DSM do prawa krajowego, balansującego interesy zarówno uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych, jak i instytucji edukacyjnych i osób uczących się. Celem wystąpienia będzie omówienie zakresu unijnego wzorca i obecnej polskiej regulacji oraz wskazanie możliwych nowelizacji pr. aut. w obliczu nowych realiów nauczania. pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Autorskiego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Własności Przemysłowej pl
dc.subtype Slide pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa