Jagiellonian University Repository

Szkolenie z Otwartych Zasobów Naukowych dla kadry dydaktyczno-badawczej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako element w usuwaniu barier i podnoszenia kwalifikacji w zakresie otwartej nauki

pcg.skipToMenu

Szkolenie z Otwartych Zasobów Naukowych dla kadry dydaktyczno-badawczej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako element w usuwaniu barier i podnoszenia kwalifikacji w zakresie otwartej nauki

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa