Jagiellonian University Repository

Die Allegorie der Rzeczpospolita im Orbis Polonus von Simon Okolski

pcg.skipToMenu

Die Allegorie der Rzeczpospolita im Orbis Polonus von Simon Okolski

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa