Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji otwartości w badaniach naukowych na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji otwartości w badaniach naukowych na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2021-07-14T10:47:44Z
dc.date.available 2021-07-14T10:47:44Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276226
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji otwartości w badaniach naukowych na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.additional Prezentacja przedstawiona w ramach konferencji "Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie - standardy, narzędzia, dobre praktyki", która odbyła się w dniach 20-21 maja 2021 roku w Bibliotece Jagiellońskiej pl
dc.abstract.pl Media społecznościowe są jednym ze sposobów na skuteczną promocję zasobów oraz usług bibliotecznych w obecnym świecie cyfrowym. Stanowią również niedocenianą możliwość komunikacji pomiędzy naukowcami, bibliotekarzami a czytelnikami. Biblioteka akademicka może aktywnie angażować się w proces upowszechniania dorobku naukowego uczelni, podejmując w tym celu różnorakie działania marketingowe, wykorzystując takie serwisy jak: Facebook, Twitter, Instagram, czy YouTube. W przypadku projektu jakim jest repozytorium otwartych danych badawczych MOST Danych oraz platformy MOST Wiedzy, media społecznościowe stanowią dodatkowe, aczkolwiek istotne narzędzie wspomagające i motywujące naukowców do popularyzacji dorobku naukowego i upowszechniania badań publikowanych w otwartym dostępie. Przykładem aktywnej promocji nauki jest konto @BridgeofData, które zostało założone w 2019 roku na portalu społecznościowym Twitter w celu popularyzowania platformy MOST Wiedzy oraz danych badawczych – zarządzania, wykorzystania i dzielenia się nimi na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Celem prezentacji jest przedstawienie rozwoju strategii działań promujących otwartość w badaniach naukowych za pomocą mediów społecznościowych (rodzaje promowanych treści, odbiorcy, statystyki użytkowania) oraz próba analizy modelu zarządzania obiegiem informacji na oficjalnych kontach Twitter oraz Facebook Biblioteki Politechniki Gdańskiej. pl
dc.subtype Slide pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa