Jagiellonian University Repository

Biblioteczne projekty wykorzystujące otwarte dane powiązane (Linked Open Data) w Polsce - wstęp do analizy

pcg.skipToMenu

Biblioteczne projekty wykorzystujące otwarte dane powiązane (Linked Open Data) w Polsce - wstęp do analizy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa