Jagiellonian University Repository

Zaangażowanie w pracę : problemy z pomiarem

pcg.skipToMenu

Zaangażowanie w pracę : problemy z pomiarem

Show full item record

dc.contributor.author Kulikowski, Konrad [USOS84829] pl
dc.contributor.author Madej, Magdalena [USOS84997] pl
dc.date.accessioned 2021-07-14T07:13:09Z
dc.date.available 2021-07-14T07:13:09Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1644-9584 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276215
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zaangażowanie w pracę : problemy z pomiarem pl
dc.title.alternative The measurement of work engagement : problems and issues pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-112 pl
dc.subject.pl pomiar zaangażowania w pracę pl
dc.subject.pl czas pracy pl
dc.subject.pl UWES pl
dc.subject.en work engagement measurement pl
dc.subject.en UWES pl
dc.subject.en work arrangements pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 (45) pl
dc.identifier.doi 10.7172/1644-9584.45.7 pl
dc.identifier.eissn 2300-8792 pl
dc.title.journal Problemy Zarządzania pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa