Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

The G-protein-coupled membrane estrogen receptor is ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biologii Not affiliated
Witkowski, Maciej
Pardyak Laura
Pawlicki, Piotr
Galuszka, Anna
Profaska-Szymik, Magdalena
Płachno Bartosz
Kantor, Samuel
Duliban Michał
Kotula-Balak Małgorzata

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biologii
Witkowski, Maciej
Pardyak Laura
Pawlicki, Piotr
Galuszka, Anna
Profaska-Szymik, Magdalena
Płachno Bartosz
Kantor, Samuel
Duliban Michał
Kotula-Balak Małgorzata

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biologii
Witkowski, Maciej
Pardyak Laura
Pawlicki, Piotr
Galuszka, Anna
Profaska-Szymik, Magdalena
Płachno Bartosz
Kantor, Samuel
Duliban Michał
Kotula-Balak Małgorzata