Jagiellonian University Repository

Crowdsourcing treści wizualnych jako element kampanii promocyjnej

pcg.skipToMenu

Crowdsourcing treści wizualnych jako element kampanii promocyjnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kopera, Sebastian [SAP11019881] pl
dc.contributor.author Nizioł, Jakub pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:58:55Z
dc.date.available 2021-07-01T21:58:55Z
dc.date.submitted 2021-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276018
dc.language pol pl
dc.title Crowdsourcing treści wizualnych jako element kampanii promocyjnej pl
dc.title.alternative Crowdsourcing of visual content as an element of a promotional campaign pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było zbadanie w jaki sposób crowdsourcing treści wizualnych może być wykorzystywany przy prowadzeniu kampanii promocyjnych. Zrealizowano go w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na analizie literatury dotyczącej zagadnień promocji oraz crowdsourcingu – stanowiła ona podstawę do przeprowadzenia wielokrotnego studium przypadku w drugim etapie. Zbadano w nim dwie kampanie dwóch różnych marek samochodowych – Fiata oraz Chevroleta – pod kątem przebiegu akcji crowdsourcingowych, zastosowanych dobrych praktyk, efektów oraz błędów popełnionych przez organizatorów. Narzędzia zastosowane w toku badania to analiza treści (treści kampanii, dokumentacji dotyczącej przebiegu kampanii, opinii na temat kampanii) oraz analiza porównawcza. Wyniki wykazały, że crowdsourcing treści wizualnych jako element kampanii promocyjnej może być skutecznym narzędziem kreującym wartość dla organizacji pod warunkiem, że w procesie uwzględniony zostanie szereg czynników dotyczących współpracy ze skupioną wokół marki społecznością. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to investigate how crowdsourcing of visual content can be used in conducting promotional campaigns. This was done in two stages. The first stage was an analysis of the literature on promotion and crowdsourcing – it was the basis for a multiple case study conducted in the second stage. Two campaigns of two different car brands – Fiat and Chevrolet – were examined in terms of the process, good practices, effects and mistakes made by the organizers. The tools used in the study were content analysis (campaign content, campaign documentation, opinions on the respective campaign) and comparative analysis. The results indicated that crowdsourcing of visual content as an element of a promotional campaign can be an effective tool in creating value for the organization, provided that a number of factors related to cooperation with the community around the brand will be taken into account in the process. pl
dc.subject.pl crowdsourcing, Internet, kampania promocyjna, promocja, reklama pl
dc.subject.en advertisement, crowdsourcing, Internet, promotional campaign, promotion pl
dc.contributor.reviewer Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.contributor.reviewer Kopera, Sebastian [SAP11019881] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-149409-209112 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy media społecznościowe w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)