Jagiellonian University Repository

Content marketing jako narzędzie komunikacji marketingowej w Internecie na przykładzie firmy YOPE

pcg.skipToMenu

Content marketing jako narzędzie komunikacji marketingowej w Internecie na przykładzie firmy YOPE

Show full item record

dc.contributor.advisor Kopera, Sebastian [SAP11019881] pl
dc.contributor.author Mormul, Martyna pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:58:51Z
dc.date.available 2021-07-01T21:58:51Z
dc.date.submitted 2021-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276017
dc.language pol pl
dc.title Content marketing jako narzędzie komunikacji marketingowej w Internecie na przykładzie firmy YOPE pl
dc.title.alternative Content marketing as a marketing communication tool on the Internet on the example of the YOPE company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy była ocena działań content marketingowych realizowanych w ramach komunikacji marketingowej w Internecie przez YOPE. Badanie skupiało się na analizie treści udostępnianych przez markę w mediach społecznościowych oraz na firmowej stronie internetowej i blogu. Pierwszym etapem badania była analiza ilościowa opierająca się na wskazaniu liczby publikacji o określonej tematyce oraz formatach w przypadku każdego zwykorzystywanych kanałów dystrybucji treści. Następnie, wyniki zostały przełożone na badania jakościowe. Wnioski na temat działalności marki zostały sformułowane w oparciu o dobre praktyki, funkcje i charakterystykę komunikacji marketingowej opisaną w literaturze. Badanie wykazało, że YOPE wykorzystuje najpopularniejsze formaty treści i kanały komunikacji na rynku B2C, a za pomocą swoich działań angażuje odbiorców i tworzy z nimi długotrwałą relację. Fani chętnie podejmują dialog z marką i pozytywnie reagują na udostępniane publikacje. Poprzez strategię content marketingową marka realizuje funkcje komunikacji marketingowej takie jak informowanie, nakłanianie, edukowanie oraz angażowanie. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to evaluate content marketing activities performed as a part of marketing communication on the Internet by YOPE. The study focused on the analysis of the content shared by the brand on social media, as well as the brand's corporate website and blog. The first stage of the study was a quantitative analysis based on the number of publications on a specific topic and formats for each of the content distribution channels used. Subsequently, the results were transformed into qualitative research. Conclusions about the brand's activities have been formulated based on good practices, functions and characteristics of marketing communication described in the literature. The study showed that YOPE uses the most popular content formats and communication channels on the B2C market, and through its activities, it engages user and creates a long-term relationship with them. Fans are eager to engage in a dialogue with the brand and react positively to published materials. Through the content marketing strategy, the brand implements the functions of marketing communication such as informing, persuading, educating and engaging. pl
dc.subject.pl Internet, komunikacja marketingowa, marketing treści, media społecznościowe, YOPE pl
dc.subject.en Internet, content marketing, marketing communication, social media, YOPE pl
dc.contributor.reviewer Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.contributor.reviewer Kopera, Sebastian [SAP11019881] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-149403-263505 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy media społecznościowe w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)