Jagiellonian University Repository

Budżet partycypacyjny jako forma zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem na przykładzie Krakowa

pcg.skipToMenu

Budżet partycypacyjny jako forma zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem na przykładzie Krakowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Marczuk, Natalia pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:54:39Z
dc.date.available 2021-07-01T21:54:39Z
dc.date.submitted 2021-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275998
dc.language pol pl
dc.title Budżet partycypacyjny jako forma zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem na przykładzie Krakowa pl
dc.title.alternative Participatory budget as a form of engagement of the inhabitants in the process of managing the city on the example of Cracow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie specyfiki budżetu partycypacyjnego jako formy zaangażowania mieszkańców w zarządzanie miastem. W pierwszej części pracy omówiona została geneza demokracji oraz partycypacja społeczna jako forma zaangażowania mieszkańców w kwestie publiczne. W kolejnej część pracy przestawione zostały pojęcia związane z budżetem partycypacyjnym, w tym w szczególności jego organizacja i podstawy prawne funkcjonujące w Polsce. Ostatnia część pracy przedstawia miasto Kraków wraz z aktywnością jego mieszkańców. Zostały w niej również przeanalizowane krakowskie edycje budżetu partycypacyjnego w latach 2016-2020. Celem pracy było zbadanie aktywności oraz oceny krakowskiej edycji budżetu partycypacyjnego przez mieszkańców Krakowa. pl
dc.abstract.en The main topic of this work is to show a specificity of participatory budget as a form of engagement of the inhabitants in the process of managing the city. The first part presents the genesis of democracy and social participation as a form of engaging the inhabitants in public matters. The next part presents the concepts related to participatory budget, especially its organization and Polish law basics. The last part presents Cracow city and the engagement of its inhabitants. Last editions of Cracow’s participatory budget from years 2016-2020 were analyzed. The main aim of this work was to investigate the activity and the evaluation of Cracow’s edition of participatory budget by Cracow’s inhabitants. pl
dc.subject.pl budżet partycypacyjny, demokracja, Kraków, miasto, partycypacja, społeczeństwo pl
dc.subject.en city, Cracow, democracy, participation, participatory budget, society pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-148862-260613 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)