Jagiellonian University Repository

Finansowy wymiar funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na przykładzie wybranych jednostek

pcg.skipToMenu

Finansowy wymiar funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na przykładzie wybranych jednostek

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Bugała, Martyna pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:54:14Z
dc.date.available 2021-07-01T21:54:14Z
dc.date.submitted 2021-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275992
dc.language pol pl
dc.title Finansowy wymiar funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na przykładzie wybranych jednostek pl
dc.title.alternative The financial dimension of the functioning of the Volunteer Fire Department on the example of selected forces pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentujących organizacje trzeciego sektora. W szczególności analizie zostało poddane zagadnienie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z tematyką zarządzania nimi. Niniejsza praca również ma na celu ukazanie różnic w aspekcie finansowania jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym a jednostką poza systemem. Aby przeanalizować dane zagadnienie zostały przeprowadzone badania wśród członków wybranych jednostek. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis is to show how the volunteer fire department (OSP) is functioning. The focus has been on how the service is financed and managed. The publication intends to show the differences in financing between the force that belongs to the National Fire-Fighting System and the force that doesn’t belong to the National Fire-Fighting System. For the analysis surveys where conducted among both fire fighting departments. pl
dc.subject.pl FINANSOWANIE, NON-PROFIT, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, TRZECI SEKTOR pl
dc.subject.en FINANCING, NGOS, NON-PROFIT, SERVICE SECTOR, VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.reviewer Lenart-Gansiniec, Regina pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-148856-265625 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)