Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ogólnopolska konferencja naukowa "Problemy zachowania rożnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych" z cyklu "Szata roślinna łąk w procesie przemian" (Górzno, 6-7 września 2012)

Ogólnopolska konferencja naukowa "Problemy zachowania ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Wójcik, Tomasz [USOS148818] pl
dc.date.accessioned 2016-06-07T09:43:35Z
dc.date.available 2016-06-07T09:43:35Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27598
dc.language pol pl
dc.title Ogólnopolska konferencja naukowa "Problemy zachowania rożnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych" z cyklu "Szata roślinna łąk w procesie przemian" (Górzno, 6-7 września 2012) pl
dc.title.alternative 2th Polish Conference Series "Plant cover of meadows in transformation process" "Preservation problems of floristic and phytocoenotic diversity of meadow ecosystems" (Górzno, 6-7 September 2012) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 66-73 pl
dc.description.additional Art. znajduje się w dziale: Sprawozdania ze Spotkań Naukowych = Scientific Meeting Reports pl
dc.identifier.weblink http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=3726 pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.identifier.eissn
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-07 pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach