Jagiellonian University Repository

Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w pożarnictwie na podstawie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

pcg.skipToMenu

Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w pożarnictwie na podstawie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.author Kulińska, Wiktoria pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:49:15Z
dc.date.available 2021-07-01T21:49:15Z
dc.date.submitted 2021-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275958
dc.language pol pl
dc.title Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w pożarnictwie na podstawie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pl
dc.title.alternative Selected aspects of crisis management in firefighting on the basis of the School of Aspirants of the State Fire Service in Krakow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy zostały zaprezentowane wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w pożarnictwie na podstawie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W początkowej części pracy zostały przedstawione aspekty teoretyczne, które odnoszą się do poznania pojęcia zarządzania kryzysowego, kryzysu, bezpieczeństwa oraz sytuacji kryzysowej. Jak również aspekty prawne działania Państwowej Straży Pożarnej w zarządzaniu kryzysowym. W rozdziale drugim zostały zaprezentowane zagrożenia, które wchodzą w zakres działań objętych przez zarządzanie kryzysowe, etapy, które podejmuje się podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także pokazanie działań w praktyce na przykładzie trzech wybranych największych akcji ratunkowych, które miały miejsce w Polsce na przestrzeni lat. W rozdziale trzecim została zaprezentowana badana, organizacja oraz przebieg badań, a także wnioski wyciągnięte na ich (badań) podstawie. pl
dc.abstract.en The work presents selected aspects of crisis management in firefighting on the basis of the School of Aspirants of the State Fire Service in Krakow. The initial part of the thesis presents theoretical aspects that relate to the understanding of the concept of crisis management, crisis, security and a crisis situation. As well as legal aspects of the operation of the State Fire Service in crisis management. The second chapter presents the threats that fall within the scope of activities covered by crisis management, stages that are taken during a crisis situation, as well as shows the actions in practice on the example of three selected largest rescue operations that took place in Poland over the past few years. years. The third chapter presents the research organization and the course of research, as well as the conclusions drawn on their basis. pl
dc.subject.pl Katastrofa - Państwowa Straż Pożarna - Zagrożenie - Zarządzanie kryzysowe pl
dc.subject.en Catastrophe - State Fire Service - Threat - Crisis Management pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-148587-263072 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)