Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie czatbotów w obsłudze klienta na przykładzie bankowości internetowej

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie czatbotów w obsłudze klienta na przykładzie bankowości internetowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Tutko, Marta [SAP11019560] pl
dc.contributor.author Kwaśnik, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:44:17Z
dc.date.available 2021-07-01T21:44:17Z
dc.date.submitted 2021-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275929
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie czatbotów w obsłudze klienta na przykładzie bankowości internetowej pl
dc.title.alternative Use of a chatbot in the service of a customer on the internet banking website pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem przyjętym w pracy jest ocena możliwości zastosowania czatbotów w bankowości internetowej z punktu widzenia potencjalnego klienta oraz zbadanie oddziaływania czatbotów na jakość obsługi konsumenta. Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, iż czatbot jest przydatnym urządzeniem i wpływa na jakość obsługi klienta. Pełni funkcję informacyjną, ale również wykonuje polecenia zlecone przez użytkownika. Większość banków w swoich systemach internetowych wykorzystuje czatboty. pl
dc.abstract.en The objective adopted in this paper is to evaluate the applicability of chatbots in online banking from the potential customer's point of view and to study the impact of chatbots on consumer service quality. The results of the study showed that chatbot is a useful device and affects the quality of customer service. It performs an informational function, but also executes commands ordered by the user. Most banks use chatbots in their online systems. pl
dc.subject.pl bankowość internetowa - czatbot - obsługa klienta pl
dc.subject.en Internet banking - chatbot - customer service pl
dc.contributor.reviewer Tutko, Marta [SAP11019560] pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-148017-279308 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy finanse i controlling pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)