Jagiellonian University Repository

Kampania prezydencka 2020 w Polsce. Analiza strategii marketingu politycznego

pcg.skipToMenu

Kampania prezydencka 2020 w Polsce. Analiza strategii marketingu politycznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Tabaszewska, Renata pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:43:27Z
dc.date.available 2021-07-01T21:43:27Z
dc.date.submitted 2021-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275920
dc.language pol pl
dc.title Kampania prezydencka 2020 w Polsce. Analiza strategii marketingu politycznego pl
dc.title.alternative The Presidential Campaign of 2020. Analysis of political marketing strategies pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu przedstawienie wykorzystania strategii marketingowych w kontekście kampanii prezydenckich z 2020 r. Zaprezentowano w niej pokrótce charakterystykę oraz zarys historyczny urzędu Prezydenta RP. Poruszono również kwestię marketingu i wykorzystania strategii marketingowych w rzeczywistości politycznej. Starano się w tym kontekście zbadać dotychczasowe kampanie prezydenckie odbywające się przed 2020 r. Największą uwagę skupiono jednak na ostatnich wyborach prezydenckich odbywających się w Polsce, dokonując uwypuklenia zastosowanych elementów strategii marketingowych przez poszczególnych kandydatów. Wyszczególniono przy tym zarówno elementy istniejące już we wcześniejszej rywalizacji wyborczej, jak również te wynikające z nieznanych dotychczas czynników. pl
dc.abstract.en This paper aims to present the use of marketing strategies in the presidential campaign of 2020. It briefly describes the role and historical outline of the presidential office in Poland. The marketing and the use of marketing strategies in political reality was also discussed. In this context, efforts were made to analyse the presidential campaigns that took place before 2020. However, the focus of the study was on the 2020 presidential election in Poland, highlighting the elements of marketing strategies used by the individual candidates. The marketing elements that already existed in the previous campaigns, as well as those resulting from previously unknown factors were listed. pl
dc.subject.pl kampania wyborcza – marketing polityczny – prezydent – wybory pl
dc.subject.en election – political campaign – political marketing – president pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-147680-215755 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy finanse i controlling pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)