Jagiellonian University Repository

Polaryzacja polityczna w polskich tygodnikach opinii. Analiza porównawcza materiałów dotyczących społeczności LGBT+ na łamach „Newsweeka” i „Sieci” podczas kampanii prezydenckiej w 2020 r

pcg.skipToMenu

Polaryzacja polityczna w polskich tygodnikach opinii. Analiza porównawcza materiałów dotyczących społeczności LGBT+ na łamach „Newsweeka” i „Sieci” podczas kampanii prezydenckiej w 2020 r

Show full item record

dc.contributor.advisor Winiarska-Brodowska, Małgorzata pl
dc.contributor.author Kompała, Martyna pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:37:21Z
dc.date.available 2021-07-01T21:37:21Z
dc.date.submitted 2021-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275904
dc.language pol pl
dc.title Polaryzacja polityczna w polskich tygodnikach opinii. Analiza porównawcza materiałów dotyczących społeczności LGBT+ na łamach „Newsweeka” i „Sieci” podczas kampanii prezydenckiej w 2020 r pl
dc.title.alternative Political polarization in opinion-forming weeklies. Comparative analysis of materials on the LGBT + community in "Newsweek" and "Sieci" during the presidential campaign in 2020. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy było wykazanie polaryzacji politycznej w polskich tygodniach opinii na przykładzie materiałów dotyczących społeczności LGBT+. W polskich mediach, szczególnie podczas kampanii prezydenckiej, temat tej społeczności był poruszany niezwykle często. Analizowane materiały obejmowały treści na łamach liberalno-lewicowego „Newsweeka” i konserwatywno-prawicowego „Sieci” podczas kampanii prezydenckiej w okresie od 1 maja do 28 czerwca 2020 r., czyli bezpośrednio przez I turą wyborów prezydenckich. Ponadto, rezultaty przeprowadzonej ankiety internetowej pozwoliły odpowiedzieć na pytania, które polskie tygodniki opinii są postrzegane jako „lewicowe” i „prawicowe” oraz które z nich są odbierane jako najbardziej stronnicze bądź upolitycznione. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły tezę, iż w polskich mediach, a w szczególności w tygodnikach opinii, widoczna jest polaryzacja polityczna. pl
dc.abstract.en The purpose of this bachelor thesis is the analysis of political polarization in Polish opinion-forming weeklies on the example of materials concerning the LGBT+ community. In the Polish media, especially during the presidential campaign, this topic was raised very often. The analyzed materials included the content of the liberal-left-wing “Newsweek” and the conservative-right-wing “Sieci” during the presidential campaign in the period from May 1 to June 28 in 2020, directly before the first round of presidential elections. Moreover, the results of the conducted internet survey made it possible to answer the questions which Polish opinion-forming weeklies are perceived as "left-wing" and "right-wing" and which of them are perceived as the most biased or politicized. The results of the research conducted confirmed the thesis that in the Polish media, especially in opinion-forming weeklies, there is a visible political polarization. pl
dc.subject.pl polaryzacja polityczna, analiza zawartości mediów, LGBT+, Newsweek, Sieci, tygodniki opinii, wybory prezydenckie pl
dc.subject.en political polarization, media content analysis, LGBT+, Newsweek, Sieci, opinion-forming weeklies, presidential elections pl
dc.contributor.reviewer Winiarska-Brodowska, Małgorzata pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-147114-260806 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)