Jagiellonian University Repository

„Strategia marketingowa wprowadzenia na rynek turystycznej aplikacji mobilnej przez Startup”

pcg.skipToMenu

„Strategia marketingowa wprowadzenia na rynek turystycznej aplikacji mobilnej przez Startup”

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Koneczny, Rafał pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:37:17Z
dc.date.available 2021-07-01T21:37:17Z
dc.date.submitted 2021-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275903
dc.language pol pl
dc.title „Strategia marketingowa wprowadzenia na rynek turystycznej aplikacji mobilnej przez Startup” pl
dc.title.alternative Marketing Strategy for placing touristic mobile application on the market. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ta porusza tematykę tworzenia planu marketingowego. W tym celu uwzględnione zostały zagadnienia oraz możliwości, jakie dostępne są w dzisiejszym świecie, aby dotrzeć do jak największej liczby docelowych odbiorców. W ramach przeprowadzonej analizy pod uwagę wzięto wiele czynników, niezbędnych do doboru odpowiednich rozwiązań. Wzięto pod uwagę między innymi odpowiedni dobór rodzaju organizacji startup, wszelkie rodzaje zastosowań marketingu, selekcja grupy odbiorczej, jak i badanie zagrożeń płynących z potencjalnej konkurencji. Do analizy użyto między innymi zestawienia mocnych i słabych stron przedsiębiorstw, jak i macierzy BCG. Wszystkie aspekty i dane zostały starannie wyselekcjonowane, aby przygotować bazę potrzebną do stworzenia planu marketingowego turystycznej aplikacji mobilnej. pl
dc.abstract.en The document deals with the subject of marketing plan. It covers the analysis of multiple issues and opportunities that are available nowadays, to ensure and enable reaching far with the respondents group. Among others, the analysis included marketing channels & means, choosing the target group and potential threats comming from the market competitors that are already present on the market. The tools used for the analysis were i.e. for BCG matrix, strenghts & weaknesses of competition etc. All of the data was carefully selected to create the marketing plan of the touristic mobile application & a way to introduce it to the market. pl
dc.subject.pl marketing – plan – startup – strategia pl
dc.subject.en Marketing – planning – startup – strategy pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-147108-252794 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)