Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Methylation and Expression of FTO and PLAG1 Genes ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Czogała, Wojciech
Czogała Małgorzata
Strojny, Wojciech
Wątor Gracjan
Wołkow Paweł
Wójcik Małgorzata
Bik-Multanowski Mirosław
Tomasik Przemysław
Wędrychowicz Andrzej
Kowalczyk, Wojciech
Miklusiak, Karol
Łazarczyk, Agnieszka
Hałubiec, Przemysław
Skoczeń Szymon

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Czogała, Wojciech
Czogała Małgorzata
Strojny, Wojciech
Wątor Gracjan
Wołkow Paweł
Wójcik Małgorzata
Bik-Multanowski Mirosław
Tomasik Przemysław
Wędrychowicz Andrzej
Kowalczyk, Wojciech
Miklusiak, Karol
Łazarczyk, Agnieszka
Hałubiec, Przemysław
Skoczeń Szymon

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Czogała, Wojciech
Czogała Małgorzata
Strojny, Wojciech
Wątor Gracjan
Wołkow Paweł
Wójcik Małgorzata
Bik-Multanowski Mirosław
Tomasik Przemysław
Wędrychowicz Andrzej
Kowalczyk, Wojciech
Miklusiak, Karol
Łazarczyk, Agnieszka
Hałubiec, Przemysław
Skoczeń Szymon