Jagiellonian University Repository

Nowa krajowa polityka edukacyjna wobec Polonii

pcg.skipToMenu

Nowa krajowa polityka edukacyjna wobec Polonii

Show full item record

dc.contributor.author Rabiej, Agnieszka [SAP11018863] pl
dc.date.accessioned 2016-06-06T13:58:19Z
dc.date.available 2016-06-06T13:58:19Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0551-5343 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27552
dc.language pol pl
dc.title Nowa krajowa polityka edukacyjna wobec Polonii pl
dc.title.alternative The new national educational policy towards the Polish community abroad pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 112-131 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang., bibliogr. pl
dc.abstract.pl Artykuł porusza kwestie związane z nową polityką edukacyjną wobec Polonii po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i nowa falą emigracji. Przedmiotem analizy są zasoby edukacyjne, będące ofertą Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Większość z tych materiałów ma formę elektroniczną, dlatego analizę oparto na kryteriach przyjętych do oceny tego typu pomocy dydaktycznych. Ewaluacja została przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria: merytoryczne, metodyczne, użyteczności i dostępności. Artykuł kończy refleksja nad znaczeniem mediów elektronicznych dla transmisji języków mniejszościowych oraz postulat badań szczegółowych nad efektywnością materiałów elektronicznych, które współtworzą przestrzeń cyfrową. pl
dc.abstract.en The paper touches upon the issues of the impact of migration processes on a change in perceiving the educational mission as regards the Polish community abroad and, what follows this phenomenon, the new national educational policy towards the Polish community abroad. The object of the analysis is the projects introduced by the Ministry of National Education after the new wave of migration which took place in 2004 and was connected with Poland’s accession to the European Union. The educational resources discussed in the paper were evaluated in terms of substance, methodology, as well as usefulness and availability. The conclusion part emphasises adventages of electronic communication in the transmission proces of minority languages and formulates a postulate for in-depth research on the efectiveness of e-materials in teaching children and youth abroad pl
dc.subject.pl innowacje edukacyjne pl
dc.subject.pl język polski w świecie pl
dc.subject.pl Polonia pl
dc.subject.pl polityka edukacyjna pl
dc.subject.en educational innovationsc pl
dc.subject.en the Polish language abroad pl
dc.subject.en the Polish community abroad pl
dc.subject.en educational policy pl
dc.description.number 8 (727) pl
dc.description.publication 1,36 pl
dc.title.journal Poradnik Językowy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 C]: 15


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)