Jagiellonian University Repository

Trafność i rzetelność testu jako miary jego poprawności, czyli o błędach w konstruowaniu językowych testów osiągnięć

pcg.skipToMenu

Trafność i rzetelność testu jako miary jego poprawności, czyli o błędach w konstruowaniu językowych testów osiągnięć

Show full item record

dc.contributor.author Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.contributor.author Lipińska, Ewa [SAP11011354] pl
dc.date.accessioned 2016-06-06T13:56:40Z
dc.date.available 2016-06-06T13:56:40Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0860-6587 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27551
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Trafność i rzetelność testu jako miary jego poprawności, czyli o błędach w konstruowaniu językowych testów osiągnięć pl
dc.title.alternative Factors affecting validity and reliability of achievement tests pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 189-209 pl
dc.identifier.weblink http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18655/13-189_209-Seretny%2c%20Lipi%c5%84ska.pdf?sequence=1&isAllowed=y pl
dc.subject.pl test osiągnięć pl
dc.subject.pl funkcja pomiaru dydaktycznego pl
dc.subject.pl rzetelność pl
dc.subject.pl trafność pl
dc.subject.pl czynniki wpływające na trafność/rzetelność testu pl
dc.subject.pl błędy konstrukcyjne pl
dc.subject.en achievement test pl
dc.subject.en reliability pl
dc.subject.en validity pl
dc.subject.en test planning pl
dc.subject.en mistakes of the planning phase pl
dc.subject.en factors affecting test reliability and validity pl
dc.subject.en factor analysis pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.publication 1,25 pl
dc.identifier.eissn 2449-6839 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców pl
dc.title.volume Błąd glottodydaktyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-04 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa