Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Morphohistological and flow cytometric analyses of somatic embryogenesis in Trifolium nigrescens Viv.

Morphohistological and flow cytometric analyses of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa