Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nowy Jedwabny Szlak : geopolityczne znaczenie współpracy Pekinu z Islamabadem

Nowy Jedwabny Szlak : geopolityczne znaczenie ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.date.accessioned 2016-06-06T12:08:04Z
dc.date.available 2016-06-06T12:08:04Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2080-8836 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27513
dc.language pol pl
dc.title Nowy Jedwabny Szlak : geopolityczne znaczenie współpracy Pekinu z Islamabadem pl
dc.title.alternative Silk Road Economic Belt : geopolitical significance of the Chinese-Pakistani cooperation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-25 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 25 pl
dc.identifier.weblink http://przeglad.org/wp-content/uploads/2013/08/02.pdf pl
dc.abstract.pl Na podstawie umów bilateralnych Chiny podjęły decyzję o sfinansowaniu wielkiego projektu infrastrukturalnego na terenie Pakistanu, określanego mianem Chińsko - Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego lub Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku. Projekt obejmuje m.in. budowę elektrowni, dróg, linii kolejowych, a przede wszystkim wielkiego portu o znaczeniu strategicznym w pakistańskiej miejscowości Gwadar. Projekt ma ogromne znaczenie geopolityczne gdyż umożliwi Chinom bezpośrednie połączenie z wybrzeżem Oceanu Indyjskiego. Ponadto pomoże on w aktywizacji gospodarczej Regionu Autonomicznego Sinkiang Ujgurski (Uighur-Xinjiang), czemu służyć ma utworzenie Kaszgarskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie ma się rozpocząć masowa produkcja tanich wyrobów przemysłowych przeznaczonych na eksport. Projektowany Korytarz znacznie skróci szlaki eksportowe do Europy i ułatwi import surowców z Afryki. Dla Pakistanu Korytarz oznacza uzyskanie dostępu do chińskiej technologii, co pomoże temu państwu zredukować dystans technologiczny, jaki dzieli je od Indii - głównego geopolitycznego rywala. Ponadto Projekt obejmuje inne inwestycje, a m.in. przewiduje budowę gazociągu z Iranu do Pakistanu, w następnie także do Chin. Oprócz tego przewidziane są wspólne przedsięwzięcia w przemyśle zbrojeniowym, w tym budowa nowych modeli czołgów, samolotów bojowych i okrętów wojennych. pl
dc.abstract.en China Pakistan Economic Corridor (CPEC) is a name indicating a wide range of Chinese $46 billion worth investment in infrastructure that will be implemented in the near future in Pakistan. These include power plants, roads, railways, and above all the construction of a strategic seaport in Gwadar. In this way, China will gain control over an important transit route, connecting Central Asia to the coast of the Indian Ocean. This will serve them for the opening of Uighur-Xinjiang to the world. This would make possible the effective use of Kashgar Special Economic Zone for the production of cheaper goods. It also seriously shorten the route which the goods are exported to Europe and the raw materials imported mainly from Africa. For Pakistan CPEC means access to a relatively modern technology which could allow this state to reduce the technological gap and distance to India - the main arch-rival of Pakistan. CPEC is also accompanied by investments such as the construction of a gas pipeline from Iran to Pakistan (and perhaps in the future to China) and joint ventures in the armaments industry (new models of tanks, aircraft and ships). pl
dc.subject.pl Chiny pl
dc.subject.pl Pakistan pl
dc.subject.pl Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy pl
dc.subject.en China pl
dc.subject.en Pakistan pl
dc.subject.en China-Pakistan Economic Corridor pl
dc.subject.en Silk Road Economic Belt pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2392-067X pl
dc.title.journal Przegląd Geopolityczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-06 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 6


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach