Jagiellonian University Repository

ANALIZA WPŁYWU CELEBRITY ENDORSEMENT NA WIZERUNEK FIRMY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO T-MOBILE

pcg.skipToMenu

ANALIZA WPŁYWU CELEBRITY ENDORSEMENT NA WIZERUNEK FIRMY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO T-MOBILE

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuźniarska, Aneta pl
dc.contributor.author Gotkiewicz, Damian pl
dc.date.accessioned 2021-06-24T21:35:06Z
dc.date.available 2021-06-24T21:35:06Z
dc.date.submitted 2021-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274801
dc.language pol pl
dc.title ANALIZA WPŁYWU CELEBRITY ENDORSEMENT NA WIZERUNEK FIRMY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO T-MOBILE pl
dc.title.alternative The analysis of the impact of celebrity support on the image of company based on the example of T-mobile, the telecommunication business pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Analizując hipotezę główną pracy: Wpływ wsparcia celebryckiego na wizerunek firmyna przykładzie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego T-mobile”, w badaniach przeprowadzonych na potrzeby pracy zauważono, że wsparcie celebryckie wpływa na wizerunek firmy, ale nie w aż tak znaczący sposób, jak to zauważono w innych badanych przypadkach. Badani częściej kierują się marką i ceną, wybierając produkt marki T-mobile niż reklamującym produkt celebrytą. Z przeprowadzonych badań wynika, że badani znają reklamy T-mobile, zakupu dokonują ze względu na cenę produktu, 18 ankietowanych wskazało odpowiedź: trudno powiedzieć. 55 badanych odczuwa małe albo bardzo małe, wspólne cechy z celebrytą występującym w reklamie. Ankietowani aż w 28 przypadkach nie zgadzają się i w 22 przypadkach zaznaczali odpowiedź „trudno powiedzieć”, na pytanie czy wykorzystanie wizerunku znanych osób w reklamie jest czynnikiem motywującym konsumentów do reklamowanych przez celebrytów produktów. Badania wykazały, że reklamy, z udziałem celebrytów, mają wpływ na budowanie świadomości marki. Ludzie postrzegają swoich ulubieńców jako wzorce, starają się ich naśladować. W odpowiednio przeprowadzonych kampaniach reklamowych, wydatek zwraca się wielokrotnie. pl
dc.abstract.en Studying the main hypothesis of the thesis: celebrity support has an impact on the image of company based on the example of T-mobile, the telecommunication business. From the researches we see, that celebrity support has an impact on the image of company, but not as significant as it was seen in different cases. Subjects head for the brand and price once choosing T-mobile products rather than for the celebrity. Researches showed that commercials with celebrity involvement have an impact on building brand awareness. People see their favorites as a pattern and they want to imitate them. If the advertisement is hold properly, the cost refunds repeatedly. pl
dc.subject.pl celebryta – promocja – reklama – strategia - wizerunek pl
dc.subject.en celebrity- offer- advertisement- strategy- image pl
dc.contributor.reviewer Kuźniarska, Aneta pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-146952-178516 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/UJK pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie - psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)