Jagiellonian University Repository

Opracowanie układu przepływowego do oznaczania kwasowości lotnej i ogólnej w winach

pcg.skipToMenu

Opracowanie układu przepływowego do oznaczania kwasowości lotnej i ogólnej w winach

Show full item record

dc.contributor.advisor Paluch, Justyna pl
dc.contributor.author Molęda, Iwona pl
dc.date.accessioned 2021-06-24T21:33:48Z
dc.date.available 2021-06-24T21:33:48Z
dc.date.submitted 2021-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274784
dc.language pol pl
dc.title Opracowanie układu przepływowego do oznaczania kwasowości lotnej i ogólnej w winach pl
dc.title.alternative Development of a flow system for the determination of volatile and total acidity in wines pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy oznaczania kwasowości lotnej i ogólnej z wykorzystaniem zmechanizowanego systemu przepływowego z modułem do destylacji z parą wodną. W badaniach wykorzystano metodę miareczkowania typu kwas-zasada, które było prowadzone w systemie przepływowym. Zarówno zaproponowany system jak i procedurę pomiarową zweryfikowano pod kątem możliwości jej zastosowania do oznaczania kwasowości lotnej i ogólnej w winach. W części literaturowej pracy scharakteryzowano kwasowość jako parametr służący do oceny kontroli jakości produktów spożywczych oraz przedstawiono metody oznaczania kwasowości lotnej i ogólnej w próbkach win. W tej części pracy opisano również techniki analizy przepływowej i przedstawiono przykłady metod oznaczania kwasowości w winach realizowanych w systemach przepływowych. W części badawczej pracy opisano cel i metodykę badań oraz zaprezentowano metodę umożliwiającą oznaczenie kwasowości lotnej i ogólnej w układzie z modułem do destylacji z parą wodną. Przedstawiono wykorzystywaną aparaturę, zestawy instrumentalne, zasadę metody oraz procedurę analityczną. Zaproponowaną metodę zweryfikowano poprzez oznaczanie kwasowości lotnej i ogólnej w próbkach syntetycznych oraz w winach. pl
dc.abstract.en The work concerns the determination of volatile and total acidity using a mechanized flow system with a steam distillation module. The acid-base titration method was used in this study, which was conducted in a flow-through system. Both the proposed system and the measurement procedure were verified in terms of their applicability to the determination of volatile and total acidity in wines. The theoretical part of the work includes description of acidity as a parameter for the assessment of quality control of food products and methods for the determination of volatile and total acidity in wine samples were presented. This part of the work also describes the techniques of flow analysis and gives examples of methods for determining the acidity of wines in flow systems. The experimental part includes the aim and methodology of the research. Method enabling the determination of volatile and total acidity in a system with a steam distillation module was described. The apparatus used, instrumental parts, principle of the method and analytical procedure were presented. The proposed method was verified by determining volatile and total acidity in synthetic samples and wines. pl
dc.subject.pl Kwasowość lotna, kwasowość ogólna, moduł do destylacji z parą wodną, analiza przepływowa pl
dc.subject.en Volatile acidity, total acidity, module for steam distillation, flow analysis pl
dc.contributor.reviewer Paluch, Justyna pl
dc.contributor.reviewer Kozak, Joanna [SAP11015410] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-146403-227965 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)