Jagiellonian University Repository

Rola mediów tradycyjnych oraz mediów społecznościowych podczas "pandemicznych" wyborów prezydenckich w USA : aspekty prawne i ustrojowe

pcg.skipToMenu

Rola mediów tradycyjnych oraz mediów społecznościowych podczas "pandemicznych" wyborów prezydenckich w USA : aspekty prawne i ustrojowe

Show full item record

dc.contributor.author Kocjan, Jakub pl
dc.date.accessioned 2021-06-22T06:54:06Z
dc.date.available 2021-06-22T06:54:06Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274569
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rola mediów tradycyjnych oraz mediów społecznościowych podczas "pandemicznych" wyborów prezydenckich w USA : aspekty prawne i ustrojowe pl
dc.title.alternative The role of traditional and social media during the ‘pandemic' presidential election in the USA : legal and constitutional aspects pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 6-21 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 19-21 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/e-wydania/item/rola-mediow-tradycyjnych-oraz-mediow-spolecznosciowych-podczas-pandemicznych-wyborow-prezydenckich-w-usa-aspekty-prawne-i-ustrojowe pl
dc.abstract.pl Wybory prezydenckie w USA w 2020 r. przeszły do historii. Cechowały je: rekordowa frekwencja, rekordowa liczba głosów korespondencyjnych oraz ogłoszenie zwycięstwa przez przegranego kandydata - wówczas jeszcze urzędującego prezydenta. Media amerykańskie, spodziewając się dezinformacji wyborczej, wykazały się odpowiedzialnością i konsekwentnie informowały o braku zwycięzcy w sytuacji niepoliczenia znacznej liczby głosów w kluczowych stanach. Twitter za sprawą D. Trumpa stał się jedną z głównych form komunikacji prezydenta ze społeczeństwem. Stąd szczególnie istotne były zabezpieczenia wprowadzone przez ten portal dotyczące przedwczesnego ogłoszenia zwycięstwa. Artykuł, wykorzystując krytyczną analizę dyskursu, na podstawie materiałów głównych stacji telewizyjnych (CNN, Fox News) oraz twittów Trumpa, bada tezę, że odpowiedzialność mediów tradycyjnych oraz społecznościowych w 2020 roku uniemożliwiła doprowadzenie do ogromnych niepokojów społecznych oraz doprowadziła do pokojowej zmiany władzy. pl
dc.abstract.en The U.S. presidential elections in 2020 went down in history for many reasons, including the record turnout, the record number of mail votes, and the announcement of victory by the losing candidate, the incumbent president. The American media expected this post-election disinformation and behaved responsibly by consistently reporting the lack of a winner when a significant number of votes remained uncounted in the key states. Twitter, thanks to D. Trump, became one of the main forms of communication between the president and the public. Therefore, the precautions introduced by this portal regarding the premature announcement of victory were particularly important. The analysis is based on the broadcasts of the main American TV stations (CNN, Fox News) and Trump's tweets. Using critical discourse analysis, we examine the thesis that the responsibility of traditional and social media in 2020 made enormous social unrest impossible and led to a peaceful change of power. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność mediów pl
dc.subject.pl media tradycyjne pl
dc.subject.pl media społecznościowe pl
dc.subject.pl wybory prezydenckie w 2020 roku w USA pl
dc.subject.en media responsibility pl
dc.subject.en traditional media pl
dc.subject.en social media pl
dc.subject.en 2020 presidential election in the USA pl
dc.description.number 4 (1) pl
dc.identifier.doi 10.51480/compress.2021.4-1.234 pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Media i komunikacja społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-06-22 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa