Jagiellonian University Repository

Raport z projektu "Akademickie Centrum Kreatywności" realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego dla przedmiotu przyroda w szkołach podstawowych

pcg.skipToMenu

Raport z projektu "Akademickie Centrum Kreatywności" realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego dla przedmiotu przyroda w szkołach podstawowych

Show full item record

dc.contributor.editor Sokołowska, Dagmara [SAP11015762] pl
dc.contributor.editor Wojtaszek, Mateusz [USOS34446] pl
dc.date.accessioned 2021-06-21T07:35:54Z
dc.date.available 2021-06-21T07:35:54Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274492
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Raport z projektu "Akademickie Centrum Kreatywności" realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego dla przedmiotu przyroda w szkołach podstawowych pl
dc.title.alternative Report on the project "Academic Center of Creativity" implemented by the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of the Jagiellonian University for the subject of nature in primary schools pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stososwanej UJ pl
dc.description.physical 216 pl
dc.identifier.weblink http://www.ack.fais.uj.edu.pl/documents/97137412/110704271/Tom+3.+Materia%C5%82y+dydaktyczne+dla+nauczycieli/35557c90-88ba-4bb4-95bf-5ec05553f4f2 pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.publication 14,4 pl
dc.title.volume Materiały dydaktyczne dla nauczycieli = Teaching materials for teachers pl
dc.date.accession 2021-06-21 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Report pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa