Jagiellonian University Repository

Kinetics of structural transformations in bulk and nano-layered intermetallic systems with $L1_{0}$ superstructure

pcg.skipToMenu

Kinetics of structural transformations in bulk and nano-layered intermetallic systems with $L1_{0}$ superstructure

Show full item record

dc.contributor.advisor Abdank-Kozubski, Rafał [SAP11009423] pl
dc.contributor.author Kozłowski, Mirosław [SAP13902787] pl
dc.date.accessioned 2021-06-21T06:29:31Z
dc.date.available 2021-06-21T06:29:31Z
dc.date.submitted 2010-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274483
dc.language eng pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Kinetics of structural transformations in bulk and nano-layered intermetallic systems with $L1_{0}$ superstructure pl
dc.title.alternative Kinetyka przemian strukturalnych w masywnych i nano-warstwowych układach międzymetalicznych pl
dc.type Thesis pl
dc.place [Kraków] pl
dc.description.physical 105 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 101-105 pl
dc.subject.pl uporządkowanie atomowe pl
dc.subject.pl układy międzymetalizne pl
dc.subject.pl symulacje atomistyczne pl
dc.subject.pl symulacje Monte Carlo pl
dc.subject.pl ewolucja mikrostruktury pl
dc.subject.en atomic ordering pl
dc.subject.en intermetallics pl
dc.subject.en atomistic simulations pl
dc.subject.en Monte Carlo simulations pl
dc.subject.en microstructure evolution pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2010/124 pl
dc.contributor.institution Jagiellonian University. Institute of Physics pl
dc.contributor.reviewer Kiejna, Adam pl
dc.contributor.reviewer Paja, Antoni pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright