Jagiellonian University Repository

Speech shadowing as a teaching technique in the CFL classroom

pcg.skipToMenu

Speech shadowing as a teaching technique in the CFL classroom

Show full item record

dc.contributor.author Zajdler, Ewa [SAP14016118] pl
dc.date.accessioned 2021-06-17T13:23:43Z
dc.date.available 2021-06-17T13:23:43Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0079-4740 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274382
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Speech shadowing as a teaching technique in the CFL classroom pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-88 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 86-88 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie "speech shadowing" (powtarzania słów, fraz lub zdań zaraz po ich usłyszeniu) jako skutecznej techniki nauczania. "Shadowing" jest techniką stosowaną na lekcjach języka angielskiego w Japonii od dziesięcioleci. Wiele badań potwierdziło jej skuteczność w rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i wymowy uczniów. Mimo że badania wskazywały, że technika ta jest także z powodzeniem stosowana w nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego (CFL) (Zajdler & Chu 2019), jej potencjał nie jest w Polsce szeroko wykorzystany. Dlatego w niniejszym artykule najpierw omówione zostaną audytywne i kognitywne podstawy techniki "shadowing", a następnie zaproponowana zostanie klasyfikacja rodzajów "speech shadowing". Na zakończenie przedstawione zostaną praktyczne aspekty stosowania techniki "shadowing" w nauczania chińskiego jako obcego w klasie. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to present speech shadowing (the listener’s repetition of a word, phrase or sentence immediately after hearing it) as an effective teaching technique. Shadowing has been practiced in English classes in Japan for decades and many studies have confirmed its effectiveness for improving learners’ listening comprehension and pronunciation skills. Even though some studies have already indicated that this technique is successfully used in teaching Chinese as a Foreign Language (CFL) (Zajdler & Chu 2019), its potential has not been widely utilized in the Chinese classroom in Poland. Thus, the present paper will first discuss the auditory and cognitive underpinnings of shadowing, then a classification of the types of shadowing will be proposed. Finally, practical aspects of shadowing as an effective in-class CFL teaching technique will be presented. pl
dc.subject.pl uczenie się języka chińskiego pl
dc.subject.pl nauczanie języka chińskiego pl
dc.subject.pl język chiński jako obcy pl
dc.subject.pl technika "speech shadowing" pl
dc.subject.en Chinese language learning pl
dc.subject.en Chinese language teaching pl
dc.subject.en CFL pl
dc.subject.en speech shadowing technique pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.2478_linpo-2020-0005 pl
dc.identifier.eissn 2083-6090 pl
dc.title.journal Lingua Posnaniensis pl
dc.language.container eng pl
dc.participation Zajdler, Ewa: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0