Jagiellonian University Repository

Rewizja polityki bezpieczeństwa międzynarodowego państw nordyckich : wybrane aspekty

pcg.skipToMenu

Rewizja polityki bezpieczeństwa międzynarodowego państw nordyckich : wybrane aspekty

Show full item record

dc.contributor.author Banaś, Monika [SAP11017781] pl
dc.contributor.editor Jach, Anna [SAP12019364] pl
dc.contributor.editor Kuryłowicz, Michał [SAP14005884] pl
dc.date.accessioned 2016-06-03T09:42:21Z
dc.date.available 2016-06-03T09:42:21Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-253-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27419
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rewizja polityki bezpieczeństwa międzynarodowego państw nordyckich : wybrane aspekty pl
dc.title.alternative Revision of the international security policy of the nordic states : selected aspects pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 333-350 pl
dc.description.series Rosja; t. 5 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.publication 1,25 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata pl
dc.title.volume Reinterpretacja po dwudziestu latach pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i całego świata; 2011-11-30; 2011-12-02; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 96 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa