Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Enzalutamid w raku stercza opornym na kastrację bez ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Czech Anna
Skoneczna, Iwona
Chłosta Piotr

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Czech Anna
Skoneczna, Iwona
Chłosta Piotr

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Czech Anna
Skoneczna, Iwona
Chłosta Piotr