Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Elektroniczne samopublikowanie : ewaluacja jakości ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Deja Marek
Wójcik Magdalena

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Deja Marek
Wójcik Magdalena

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Deja Marek
Wójcik Magdalena