Jagiellonian University Repository

Samoarchiwizacja : problem z identyfikacją zjawiska

Samoarchiwizacja : problem z identyfikacją zjawiska

Show full item record

dc.contributor.author Deja, Marek [SAP14016422] pl
dc.date.accessioned 2016-06-02T10:20:26Z
dc.date.available 2016-06-02T10:20:26Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1505-4195 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27367
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Samoarchiwizacja : problem z identyfikacją zjawiska pl
dc.title.alternative Self-archiving : a problem with the identification of this phenomenon pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-14 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 13-14 pl
dc.identifier.weblink http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/NOWA-BIBLIOTEKA-2_13.pdf#page=7 pl
dc.abstract.pl Idea Open Access i związana z nią samoarchwizacja nie są już zjawiskami nowymi. W obliczu coraz większej popularyzacji otwartości nauki w wielu ośrodkach naukowych na świecie i w Polsce mogłoby się wydawać, że wszelkie definicje związane z tego typu działaniami świata nauki są już dobrze znane i jednolite. W przypadku "zadomowienia się" w świadomości badaczy, naukowców, uczonych i studentów pojęcia Open Access i terminów pokrewnych ważne jest rozważenie faktycznego rozróżnienia pojęć z tego zakresu. W artykule zostaną przytoczone zaobserwowane różnice w identyfikacji zjawiska samoarchiwizacji i terminów pokrewnych. pl
dc.abstract.en The ideas of Open Access and corresponding self-archiving are no longer new. In the face of increasing popularization of openness of science in many research centers around the world and in Poland it would seem that all definitions associated with this type of science activities are already well known and uniform. The term Open Access and related terms have been adopted by researchers, scientists, scholars and students and now it is important to consider the actual distinction between the concepts in this field. The article discusses observed differences in the identification of self-archiving phenomenon and related terms. pl
dc.subject.pl Open Access pl
dc.subject.pl otwarta nauka pl
dc.subject.pl otwarte repozytoria pl
dc.subject.pl samoarchiwizacja pl
dc.subject.pl samopublikowanie pl
dc.subject.en Open Access pl
dc.subject.en Open Science pl
dc.subject.en open repositories pl
dc.subject.en self-archiving pl
dc.subject.en self-publishing pl
dc.description.number 2 (13) pl
dc.description.publication 0,48 pl
dc.identifier.eissn 2451-2575 pl
dc.title.journal Nowa Biblioteka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-01 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska