Jagiellonian University Repository

Wpływ rozproszenia złogów wapnia na trwałość allogennych aortalnych zastawek serca : fazowość mineralizacji

pcg.skipToMenu

Wpływ rozproszenia złogów wapnia na trwałość allogennych aortalnych zastawek serca : fazowość mineralizacji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa  Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa