Jagiellonian University Repository

Socjologowie patrzą wstecz : socjologia historyczna między teorią społeczną a splotem subdyscyplin szczegółowych.

pcg.skipToMenu

Socjologowie patrzą wstecz : socjologia historyczna między teorią społeczną a splotem subdyscyplin szczegółowych.

Show full item record

dc.contributor.author Cymbrowski, Borys [SAP14042946] pl
dc.contributor.author Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.contributor.editor Cymbrowski, Borys [SAP14042946] pl
dc.contributor.editor Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.date.accessioned 2016-06-01T13:08:26Z
dc.date.available 2016-06-01T13:08:26Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7395-697-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27320
dc.language pol pl
dc.title Socjologowie patrzą wstecz : socjologia historyczna między teorią społeczną a splotem subdyscyplin szczegółowych. pl
dc.title.alternative Sociologists are looking into the past : historical sociology between social theory and net of particulat sub-disciplines pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego pl
dc.description.physical 11-20 pl
dc.description.additional Pokłosie konferencji : Socjologia historyczna: wyzwania teoretyczne i praktyka badawcza, z dn. 09-10 maja 2014 r., Opole pl
dc.subject.pl teoria socjologiczna pl
dc.subject.pl historyczne zastosowanie pl
dc.subject.en sociological theory pl
dc.subject.en historical application pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Socjologia historyczna : wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)