Jagiellonian University Repository

Zmienność wieloletnia długotrwałości występowania mas powietrznych w Polsce Południowej

pcg.skipToMenu

Zmienność wieloletnia długotrwałości występowania mas powietrznych w Polsce Południowej

Show full item record

dc.contributor.author Kotas, Paweł [USOS70314] pl
dc.contributor.author Twardosz, Józef [SAP11015038] pl
dc.contributor.editor Bielec-Bąkowska, Zuzanna pl
dc.contributor.editor Łupikasza, Ewa pl
dc.contributor.editor Widawski, Artur pl
dc.date.accessioned 2016-06-01T12:38:31Z
dc.date.available 2016-06-01T12:38:31Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61644-29-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27316
dc.language pol pl
dc.title Zmienność wieloletnia długotrwałości występowania mas powietrznych w Polsce Południowej pl
dc.title.alternative Long-term variability of air-mass duration in southern Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pl
dc.description.physical 361-372 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 371. Józef Twardosz podpisany: Robert Twardosz pl
dc.abstract.pl Na podstawie kalendarza mas powietrznych w Polsce Południowej opracowanego przez T. Niedźwiedzia scharakteryzowano długotrwałość występowania 6 typów mas powietrznych w latach 1951–2009. Skoncentrowano się na średnim czasie utrzymywania i ciągach dni z masami powietrznymi w porach roku oraz trendach ich zmian wieloletnich. Średnia długotrwałość mas zmienia się od 1,4 dnia (masa PP_m_c w lecie) do 4,5 dnia (masa PP_k w zimie). Największą długotrwałością występowania, niezależnie od pory roku cechują się masy PP_k (maksymalnie do 30 dni), a najmniejszą masy PP_m i PP_m_c. Czas utrzymywania się nad Polską Południową mas zależy nie tylko od ich częstości, ale też od kierunku adwekcji. Istotny wzrost średniej długotrwałości cechuje masy PA w zimie. pl
dc.abstract.en The duration of six types of air masses was identified in southern Poland over the period 1951–2009. A calendar of air masses developed by T. Niedźwiedź was used, and the six air masses included: arctic (PA), polar maritime fresh (PP_m), polar maritime old (PP_m_s), polar maritime warm (PP_m_c), polar continental (PP_k) and tropical air (PZ). The study determined the average duration of air masses per season and the frequency of sequences of days with individual air masses. Linear regression analysis was used to identify trends in the average duration. The duration of air masses investigated in southern Poland was found to be highly variable. The average duration varied in the range from 1.4 days of the warm polar maritime air (PP_m_c) in summer to 4.5 days of the polar continental air (PP_k) in winter. The largest number of air–mass spells ranged from one to three days. Polar continental air masses (PP_k) were found to account for the longest uniform air–mass spells regardless of the season (up to 30 days in autumn of 1951), whilst the polar maritime fresh (PP_m) and warm polar maritime air masses tended to last the shortest. The Advection vector determined air mass duration more than the frequency of occurrence. The highly stable easterly air circulation was found to promote long durations of uniform air masses over the area and produced longer periods dominated by PP_k air. In the long term, average durations followed a number of various trends, of which only the trend of to an increase in the average duration of arctic air in winter was statistically significant. This trend was a result of a growing frequency of occurrence of this air mass type. pl
dc.subject.pl masa powietrzna pl
dc.subject.pl długotrwałość występowania pl
dc.subject.pl trendy pl
dc.subject.pl Polska Południowa pl
dc.subject.en air mass pl
dc.subject.en frequency pl
dc.subject.en duration pl
dc.subject.en trend pl
dc.subject.en southern Poland pl
dc.description.series Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, ISSN 1895-6777; nr 74 pl
dc.title.container Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)