Jagiellonian University Repository

Restoration of coelomocytes in the earthworm Dendrobaena veneta

pcg.skipToMenu

Restoration of coelomocytes in the earthworm Dendrobaena veneta

Show full item record

dc.contributor.author Klimek, Małgorzata [SAP12013074] pl
dc.contributor.author Kruk, Jerzy [SAP11013050] pl
dc.contributor.author Płytycz, Barbara [SAP11006056] pl
dc.date.accessioned 2016-05-31T12:42:45Z
dc.date.available 2016-05-31T12:42:45Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0001-530X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27243
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Restoration of coelomocytes in the earthworm Dendrobaena veneta pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-17 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 16-17 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/94629/edition/81650/content pl
dc.subject.en earthworms pl
dc.subject.en riboflavin pl
dc.subject.en amoebocytes pl
dc.subject.en eleocytes pl
dc.subject.en coelomocytes pl
dc.description.volume 54 pl
dc.title.journal Acta Biologica Cracoviensia. Series Zoologia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0