Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Restoration of coelomocytes in the earthworm Dendrobaena ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biologii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Klimek Małgorzata
Kruk Jerzy
Płytycz Barbara

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biologii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Klimek Małgorzata
Kruk Jerzy
Płytycz Barbara

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biologii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Klimek Małgorzata
Kruk Jerzy
Płytycz Barbara