Jagiellonian University Repository

Model Spin jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw

pcg.skipToMenu

Model Spin jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw

Show full item record

dc.contributor.author Drożdżak, Zuzanna [USOS42861] pl
dc.contributor.author Krupnik, Seweryn [SAP13036504] pl
dc.contributor.author Łukasiewicz, Karolina [USOS22479] pl
dc.contributor.author Szczucka, Anna [USOS6551] pl
dc.contributor.author Szklarczyk, Dariusz [USOS33528] pl
dc.date.accessioned 2016-05-31T12:14:51Z
dc.date.available 2016-05-31T12:14:51Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2083-8611 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27236
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Model Spin jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Spin model as an opportunity for the support of knowledge transfer from universities to enterprises pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-60 pl
dc.identifier.weblink http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/4_Z.Drozdzak_S.Krupnik_K.Lukasiewicz_A.Szczucka_D.Szklarczyk_Model....pdf pl
dc.identifier.weblink http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0ffdc890-623a-41b6-b9b1-0615b792ccb1?q=14a0f362-ff20-4d9c-a0d2-a7a3e649e3c3$1&qt=IN_PAGE pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest opis mechanizmu tworzenia i implementacji programu publicznego ukierunkowanego na rozwój transferu wiedzy z uczelni do odbiorców, głównie przedsiębiorstw. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną: sposób projektowania modelu SPIN i jego zawartość oraz wynikające z implementacji modelu wnioski. Na końcu artykułu przedstawione zostały wnioski oraz rekomendacje dla innych programów ukierunkowanych na intensyfikację transferu wiedzy i innowacyjności. pl
dc.abstract.en It is the aim of the article to depict the design and implementation of organizational innovation: Model SPIN. Model was tested at universities in Małopolska voivodship. It is based on the establishment and development of Knowledge Centers dedicated to the specific fields of technology (biotechnology, smart grids, green building, translational medicine). The implementation is discussed through the description of the risks associated with it. The article is concluded by the general reflections about the cooperation of public administration, universities and enterprises. pl
dc.subject.pl innowacje w organizacji pl
dc.subject.pl projekty publiczne pl
dc.subject.pl transfer technologii pl
dc.subject.pl transfer wiedzy pl
dc.subject.en innovations in organization pl
dc.subject.en knowledge transfer pl
dc.subject.en public plans pl
dc.subject.en technology transfer (TT) pl
dc.description.number 183 pl
dc.title.journal Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pl
dc.title.volume Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Część I pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-31 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa