Jagiellonian University Repository

Muzyczna retromania w najnowszej prozie polskiej : rekonesans

pcg.skipToMenu

Muzyczna retromania w najnowszej prozie polskiej : rekonesans

Show full item record

dc.contributor.author Piechota, Dariusz pl
dc.contributor.editor Ścibior, Agnieszka [USOS160092] pl
dc.date.accessioned 2021-06-10T11:55:19Z
dc.date.available 2021-06-10T11:55:19Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7720-475-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272307
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Muzyczna retromania w najnowszej prozie polskiej : rekonesans pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Petrus pl
dc.description.physical 151-171 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 168-170 pl
dc.identifier.weblink https://academic-journals.eu/pl/wydawcy/monografie-towarzystwa-doktorantów-uj/n,231,pamiec-obraz-projekcja pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest analizie i interpretacji współczesnych polskich powieści, których akcja rozgrywa się w latach 90. Warto wspomnieć, że ich autorzy, urodzeni w latach 80., opisują dzieciństwo przez pryzmat muzyki, która miała ogromny wpływ na ich życie. Bohaterowie oglądają pierwszy kanał muzyczny (MTV), komentują ulubionych artystów. W drugiej dekadzie XXI wieku popkultura obsesyjnie powraca do lat 90.; obecnie wielu artystów reaktywuje swoje albumy, niektóre kultowe filmy i telenowele są emitowane w nowej wersji. Niektóre produkty tamtego okresu, które pojawiają się w omawianych powieściach, takie jak walkman lub VHS, są postrzegane jako przedmioty nostalgiczne. Reaktywacja przeszłości jest bardzo interesująca z socjologicznego punktu widzenia; tęsknimy za przedmiotami materialnymi, ponieważ to one "ocalają" czas bezpowrotnie utracony. pl
dc.abstract.en This article is devoted to analyzing and interpreting contemporary Polish novels in which action is situated in the 1990’s. It is worth mentioning that the authors, who were born in the 1980’s, describe childhood in connection with music that has a huge impact on their lives. Protagonists watch first music channel (MTV), comment their favorites artists. From contemporary point of view, pop culture is obsessed with that decade; nowadays many artists reactive their albums, some iconic films and soap operas are broadcast in new version. Some things like walkman or VHS disappeared and they are perceived as a nostalgic objects. The reactivation of past is very interesting from social point of view; we miss material objects because they save time that we have lost. pl
dc.subject.pl nostalgia pl
dc.subject.pl MTV pl
dc.subject.pl dzieciństwo pl
dc.subject.pl grunge pl
dc.subject.pl kultura popularna pl
dc.subject.en nostalgia pl
dc.subject.en MTV pl
dc.subject.en childhood pl
dc.subject.en grunge pl
dc.subject.en pop culture pl
dc.description.series Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.container Pamięć, obraz, projekcja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-06-08 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 15; liczba stron 255; liczba arkuszy wydawniczych 14; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Petrus pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska