Jagiellonian University Repository

Przestrzeń Stambułu w oczach bośniackich muzułmanów : "U Zemlji Saita Faika" Midhata Begicia

pcg.skipToMenu

Przestrzeń Stambułu w oczach bośniackich muzułmanów : "U Zemlji Saita Faika" Midhata Begicia

Show full item record

dc.contributor.author Lasoń, Karolina [USOS114371] pl
dc.contributor.editor Ścibior, Agnieszka [USOS160092] pl
dc.date.accessioned 2021-06-10T11:32:45Z
dc.date.available 2021-06-10T11:32:45Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7720-475-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272305
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przestrzeń Stambułu w oczach bośniackich muzułmanów : "U Zemlji Saita Faika" Midhata Begicia pl
dc.title.alternative The space of Istanbul in the eyes of Bosnian Muslims : "U Zemlji Saita Faika" by Midhat Begić pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Petrus pl
dc.description.physical 81-97 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 96-97 pl
dc.identifier.weblink https://academic-journals.eu/pl/wydawcy/monografie-towarzystwa-doktorantów-uj/n,231,pamiec-obraz-projekcja pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wybitnej pozycji z zakresu literatury bośniacko-hercegowińskiej. Midhat Begić, zafascynowany twórczością tureckiego literata Saita Faika Abasıyanıka, wyrusza w literacką podróż po Stambule. Podczas wyprawy Begić odkrywa niezwykłe piękno i magię Turcji. Odsłania bogactwo cywilizacji, która wywarła tak ogromny wpływ na rozwój kultury bośniackiej, a która we współczesnym dyskursie bywa wielokrotnie pomijana. Nowelista operując literacką analizą dzieł Abasıyanıka oraz własnymi spostrzeżeniami odkrywa ślady kultury i mentalności tureckiej w rodzimej Bośni. pl
dc.abstract.en This article aims to present an outstanding position in Bosnian literature. Midhat Begić, fascinated by the works of the Turkish writer Sait Faik Abasıyanık, embarks on a literary journey through İstanbul. During the trip, Begić discovers the amazing beauty and magic of Turkey. It reveals the richness of civilization that has had such a huge impact on the development of Bosnian culture, and which in modern discourse is often overlooked. The novelist, using literary analysis of Abasıyanık's works and his own insights, discovers traces of Turkish culture and mentality in native Bosnia. pl
dc.subject.pl Sait Faik Abasıyanık pl
dc.subject.pl Midhat Begić pl
dc.subject.pl Stambuł pl
dc.subject.pl Turcja pl
dc.subject.pl literatura bośniacko-hercegowińska pl
dc.subject.pl bośniaccy muzułmanie (Boszniacy) pl
dc.subject.en Sait Faik Abasıyanık pl
dc.subject.en Midhat Begić pl
dc.subject.en İstanbul pl
dc.subject.en Turkey pl
dc.subject.en Bosnian- Herzegovinian literature pl
dc.subject.en Bosnian Muslims (Bosniaks) pl
dc.description.series Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Pamięć, obraz, projekcja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-06-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 15; liczba stron 255; liczba arkuszy wydawniczych 14; pl
dc.publisher.ministerial Wydawnictwo Petrus pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska