Jagiellonian University Repository

Etyczne zagadnienia związane z analizą efektywności kosztów

pcg.skipToMenu

Etyczne zagadnienia związane z analizą efektywności kosztów

Show full item record

dc.contributor.author Saja, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2021-06-07T07:45:54Z
dc.date.available 2021-06-07T07:45:54Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272145
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Etyczne zagadnienia związane z analizą efektywności kosztów pl
dc.title.alternative Ethical aspects of cost-effectiveness analysis in medicine pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-21 pl
dc.abstract.pl Wszelkie dążenie do ratowania życia i zdrowia osób potrzebujących, oraz ustanowione w tym celu instytucje nieuchronnie napotykają na problem ograniczonych środków i przekraczających je potrzeb. Dotyczy to zarówno interwencji humanitarnych w przypadku katastrofy czy wojny, jak i środków przeznaczonych na walkę z biedą lub ochronę zdrowia i życia w instytucjach medycznych. Każda z tych sytuacji rodzi dwa istotne pytania: po pierwsze, "Jaki jest najbardziej efektywny sposób dystrybuowania ograniczonym zakresem zasobów na tle przekraczających je potrzeb?" oraz, po drugie, "Jaką treść mają etyczne ograniczenia i zasady związane z taką dystrybucją?". Każda instytucja ratująca życie i zdrowie, musi odpowiedzieć na tak postawione pytania, dotyczy to także służby zdrowia, na której poniżej się skupię. Warto jednak zaznaczyć, że rozstrzygnięcia odnoszące się do tej sfery stanowią jedynie uszczegółowienie uniwersalnych rozstrzygnięć i problemów związanych z ekonomiką oraz etyką racjonowania ograniczonych zasobów. W dziedzinie służby zdrowia na pytanie pierwsze odpowiedzi udziela się w ramach ekonomiki zdrowia lub tzw. farmakoekonomiki. Drugie pytanie ma charakter etyczny i wymaga analizy ze względu na takie pojęcia normatywne jak dobre życie czy sprawiedliwa dystrybucja. pl
dc.subject.pl dystrybucja świadczeń zdrowotnych pl
dc.subject.pl ekonomika zdrowia pl
dc.subject.pl farmakoekonimika pl
dc.subject.pl analiza użyteczności kosztów pl
dc.subject.pl analiza maksymalizacji użyteczności pl
dc.subject.pl QALY pl
dc.subject.pl problemy rachunku skutków pl
dc.subject.pl triaż pl
dc.subject.pl alokacja ograniczonych zasobów medycznych pl
dc.identifier.doi 10.26106/m0zn-h835 pl
dc.contributor.institution Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.references Anscombe G.E.M. (1967), Who is Wronged?, “The Oxford Review” 5, 16-17. pl
dc.references Bentham J. (1834), Deontology, or The science of morality: in which the harmony and co-incidence of duty and self-interest, virtue and felicity, prudence and benevolence, are explained and exemplified, London-Edinburgh. pl
dc.references Bentham J. (1958), Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. pl
dc.references Berlin I. (1969), Four essays on liberty, Oxford University Press. pl
dc.references Brandt R. (1963), Toward a Credible Form of Utilitarianism [w:] Morality and the Language of Conduct, H.N. Castaneda, G. Nakhnikian (red.), 107-43. pl
dc.references Brandt R. (1979), A Theory of the Good and the Right, Clarendon Press, Oxford. pl
dc.references Brock D. (2004), Ethical Issues in the Use of Cost Effectiveness Analysis for the Prioritization of Health Resources [w:] Handbook of Bioethics, G. Khushf (red.), “Philosophy and Medicine” 78, Springer Netherlands, 353-380; http://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-2127-5_16 (dostęp 16.07.2020). pl
dc.references Broome J. (1984), Selecting people randomly, “Ethics” 95(1), 38-55. pl
dc.references Czech M. (2006), Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa. pl
dc.references Daniels N. (1988), Am I my parents’ keeper? An essay on justice between the young and the old, Oxford University Press, New York. pl
dc.references Ewing A.C. (1953), Ethics, English Universities Press, London. pl
dc.references Foot P. (1981), The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect [w:] Virtues and vices: and other essays in moral philosophy, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 19-32. pl
dc.references Galewicz W. (2015a), Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych, INCET, Kraków. pl
dc.references Galewicz W. (2015b), Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych. Kilka wyjaśnień, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, Kraków. pl
dc.references Hare R.M. (1963), Freedom and Reason, Oxford University Press, Oxford. pl
dc.references Hare R.M. (2001), Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, tłum. J. Margański, Aletheia, Warszawa. pl
dc.references Harris J. (1987), QALYfying the value of life., “Journal of Medical Ethics” 13(3), 117-123. pl
dc.references Harsanyi J. (1976), Essays on Ethics, Social Behavior, and Scientific Explanation, D. Reidel Pub. Co., Dordrecht Holland, Boston. pl
dc.references Harsanyi J. (1977), Rule Utilitarianism and Decision Theory, “Erkenntnis” 11(1), 25-53. pl
dc.references Hooker B. (2000), Ideal Code, Real World: a Rule-Consequentialist Theory of Morality, Clarendon Press, Oxford. pl
dc.references Kamm F. (1993), Morality, Mortality. Volume 1: Death and Whom to Save from It, Oxford University Press, Oxford. pl
dc.references Kymlicka W. (2009), Współczesna filozofia polityczna, tłum. A. Pawelec, Fundacja „Aletheia”, Warszawa. pl
dc.references Mill J.S. (1959), Utylitaryzm [w:] Utylitaryzm. O wolności, tłum. A. Kurlandzka, PWN, Warszawa, 1-87. pl
dc.references Nagel T. (1988), War and Massacre [w:] Consequentialism and Its Critics, S. Scheffler (red.), Oxford University Press, 51-73. pl
dc.references Nord E. (1999), Cost-value analysis in health care: making sense out of QALYs, Cambridge University Press, Cambridge-New York. pl
dc.references Nord E. et al. (1999), Incorporating societal concerns for fairness in numerical valuations of health programmes, “Health Economics” 8(1), 25-39. pl
dc.references Parfit D. (1997), Equality and Priority, “Ratio” 10(3), 202-221. pl
dc.references Parfit D. (2011), On What Matters, T. II, Oxford University Press. pl
dc.references Railton P.A. (1984), Alienation, consequentialism, and the demands of morality, “Philosophy and Public Affairs” 13(2), 134-171. pl
dc.references Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. pl
dc.references Raz J. (1988), The morality of freedom, Oxford University Press. pl
dc.references Ross W.D. (2007), The right and the good, P. Stratton-Lake (red.), Clarendon Press, Oxford. pl
dc.references Saja K. (2015), Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas, Kraków. pl
dc.references Scanlon T. (1998), What We Owe to Each Other, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass. pl
dc.references Sidgwick H. (1907), The Methods of Ethics, Macmillan, London. pl
dc.references Singer P. (2003), Etyka praktyczna, Ksia̧żka i Wiedza, Warszawa. pl
dc.references Smart J.J.C. (1973), Outline of a System of Utilitarian Ethics [w:] Utilitarianism for and Against, J. J. C. Smart, B. Williams (red.), University Press, Cambridge, 3-74. pl
dc.references Spaemann R. (2006), Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa. pl
dc.references Stratton-Lake P. (2007), Introduction [w:] The right and the good, P. Stratton-Lake, (red.), Clarendon Press, Oxford. pl
dc.references Taurek J.M. (1977), Should the Numbers Count?, “Philosophy & Public Affairs” 6(4), 293-316. pl
dc.references Thomson J.J. (2002), The Trolley Problem [w:] Deontology, S. Darwall (red.), Wiley-Blackwell, 139-161. pl
dc.references Williams A. (1997), Intergenerational equity: an exploration of the “fair innings” argument, “Health Economics” 6(2), 117-132. pl
dc.references Williams B. (1973), A Critique of Utilitarianism [w:] Utilitarianism for and Against, J.J.C. Smart, B. Williams, Cambridge University Press. pl
dc.references Wood A. (2011), Humanity as End in Itself [w:] Parfit D. (2011), 58-82. pl
dc.references Word Health Organization (2016), Life expectancy. Data by country, Word Health Organization 2016; http://apps.who.int/gho/data/node.main.688 (dostęp 16.07.2020). pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych